Wat betekent?

Op onze verdere wandeling over de Oude Langendijk vindt ons oog een ledig staande brouwerij, welke weleer werd gedreven door destijds zaligen Joost Gerritsz van Ylen; een van de vele, die sedert 1600 werden verlaten of uitgebroken, waarover Bleyswijck schrijft.

Dit komt mij vanwege, het Over Mierevelt, welke ook in andere genres dien hebben uitgemunt dit portretteren tot zijn hoofdstudie maakte teneinde een overweging, het het vervaardigen aangaande portretten voordeliger uitkomsten beloofde dan het historische genre, waarin deze in overeenstemming met het oordeel over ‘konstverstandigen’ indien hij "daer sijn stuck af gemaeckt had", echt alsnog heel wat treffelijker dingen zou hebben voortgebracht, dan deze in een zeer goede afbeeldingen aangaande alle mogelijke potentaten en goede ‘personagiën’ vermocht te verrichten. Hij bracht zodoende een les aangaande Cicero: -

Mr. Willem met der Meer, ‘doctor inde medi­cinen’ volgde en had ten westen tot buurman een ‘glaesmaecker’ wiens woonhuis ‘Inde Blauwe Ruyt’ heette. Alsnog ons kleermaker, voorts ons ‘schrienwercker’ een slotenmaker, een weduwe van een lijndraaier, en een Kerkstraat is ten einde.

Bovendien vestig je de toewijding op het huis op de noordwesthoek betreffende de Jacob Gerritszstraat, waarvan een noordgevel een steen bevat, waarna ons anker staat uitgehouwen met het jaartal 1537.

In ‘een andere buyert (nabijheid) in t Rietveld’ was ons zekere Servaes Boesman gevestigd in ons woonhuis betreffende een haardstede.

Een daarvan bewoonde deze alleen, met 4 haardsteden en 2 eesten; het verschillende verhuurde hij met een ‘linde­lakencoopster’. Een derde, op een hoek over een Hippolytusbuurt, was tevens zijn eigendom.

Uit ons stroom betreffende gelekte onthullingen in een media vormt zich meteen de sterke indruk, het bekijk hier dit Rob Scholte Museum ongewild en bijzonder onterecht een speelbal is geworden over een ambities en machtspolitiek aangaande een verantwoordelijke wethouders, die daarbij hun pijlen in persoonlijke zin focussen op een kunstenaar zelf, Rob Scholte, en in een social media ook misplaatste grappen maken over diens invaliditeit.

In het woonhuis, links betreffende dit tegenwoordig Gemeenlandshuis aangaande Delfland, met 10 haardsteden, had een oud-Burgemeester Heyndrick Dircxz van Santen zijn huisgoden en huisgezin verenigd. Althans hij woonde daar met zijn ‘huisvrouwe’, die een aangifte deed.

Lucasgilde. Wat een kunst aangaande het beeldsnijden in hout in vroegere tijden vermocht, kan men bij andere aanschouwen in de lijst rond een plattegrond aangaande de plaats Delft, die hangt in de kamer van B&W in dit stadhuis [nu in de studiezaal betreffende het gemeentearchief]

Zijn voortreffelijke kunstgewrochten hebben de roem onderstreept betreffende de oude Delfsche schilderschool, sedert de kunstkritiek dezer (19e) eeuw hem de rang bezit aangewezen, die hij bij een penseelmeesters der 17e eeuw verdient in te nemen, en tevens welke van het voormalig St.

Bovendien kwam alsnog een vermindering van een brouwnering, welke volgens een auteur sedert het jaar 1600 op omvangrijke schaal is gestart, blijkens een lijst die hij opsomt in bestaan zeker werk, waaraan we menige bijzonderheid te danken beschikken over, die het anders ook niet ter bekende zou bestaan gekomen.

Eindelijk vertoont zich in de gevel aangaande het derde huis wegens een hoek ons stralende zonlicht en draagt het ook een benaming ‘Inde Sonne’, bij welke benaming dit in mijn jeugd (dus omstreeks 1850) alsnog bekend was.

Welke toestand kan zijn sedert niet verbeterd en het basrelief alsnog meer onherkenbaar geworden; doch alang kan zijn dat daar waar wegens ons, zo echt indien wegens de nauwkeurige Delftse stedenbeschrijver, ben je toch verplicht in zijn gissing ook niet te berusten, meteen mag geraken uitgemaakt wat oorspronkelijk boven een Bagijnhofspoort werden uitgebeiteld.

Het noordelijke stuk over een oostzijde betreffende een Voorstraat –oudtijds ‘een Nieuwe Delft’ geheten -viel bij het iemand stadskwartier

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Wat betekent?”

Leave a Reply

Gravatar